Журналистларга әлеге экскурсия беренче тапкыр тәкъдим ителсә дә, мондый туристик маршрутлар Милли музей тарафыннан инде алтынчы ел бирле үткәрелә.